De Mr. F.W. Voorink Stichting heeft een tweeledig doel

● het in stand houden en onderhouden van het synagoge complex in Winterswijk bestaande uit de synagoge met badhuis (mikwe), de oude begraafplaats en het metare huisje (baarhuis) van de joodse begraafplaats aan de Misterweg 

● Het behoud van de culturele waarde van het Synagoge Complex en het daarmee verbonden Joods erfgoed.

Daarbij streeft de Stichting er actief naar om de synagoge een plaats te geven binnen het culturele leven van Winterswijk en omstreken.
Stichtingsbestuur en leden van de stichting zijn overtuigd van de religieuze waarde, de culturele waarde en de historische waarde van het synagoge complex.